Faq

Pytania i odpowiedzi

Jak sprawdzić cenę pojazdu do skupu lub kasacji ?

Zadzwoń do nas tel 606 100 100 gdzie po uzyskaniu danych pojazdu wycenimy Twój pojazd.

Można również skorzystać z bezpłatnej wyceny za pośrednictwem formularza.

Czy muszę osobiście dostarczyć pojazd do kasacji ?

Można osobiście przyjechać do naszej firmy, wówczas wszystkie formalności zostaną załatwione na miejscu w ciągu kilkunastu minut.

Na życzenie klienta np. w przypadku niesprawnego auta lub braku ważnego przeglądu, odbieramy pojazdy naszymi lawetami.

Jakie dokumenty potrzebuję do zezłomowania pojazdu ?

W celu prawidłowego zezłomowania pojazdu wymagamy urzędowych dokumentów, potwierdzających własność auta:

-dowód rejestracyjny pojazdu
-kartę pojazdu (adnotacja o jej wydaniu znajduje się w dowodzie rejestracyjnym)

Pojazd ma współwłaściciela, jak dokonać kasacji ?

Podczas kasacji wymagani są wszyscy właściciele lub pisemne upoważnienie nieobecnej osoby o wyrażeniu zgody na kasację pojazdu. Pobierz przykładowe upoważnienie.

Zezłomowanie firmowego pojazdu

W przypadku złomowania firmowego pojazdu, oprócz dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, podmiot gospodarczy wystawia fakturę VAT 23 %, na kwotę ustaloną podczas wyceny SDP Autoport. Pobierz przykładową fakturę.

Złomowanie nieprzerejestrowanego pojazdu

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym podana jest inna osoba niż, aktualny właściciel, należy przedstawić umowy kupna-sprzedaży potwierdzające własność pojazdu. W przypadku kliku umów, koniecznie musi zostać zachowana tzw. ciągłość umów, od osoby w dowodzie rejestracyjnym do ostatecznego właściciela.

Brak ciągłości umów pomiędzy sprzedającymi i kupującymi uniemożliwia dokonanie kasacji pojazdu.

Co zrobić gdy, właścicielem pojazdu jest osoba zmarła ?

W takim przypadku należy przedstawić sądowe postanowienie o nabyciu spadku, w którym będzie wykazany aktualny właściciel.

Dowód rejestracyjny zatrzymany przez policję

W takim przypadku podczas kasacji pojazdu, należy przedstawić pokwitowanie wystawione przez policjanta w momencie zatrzymywania dowodu rejestracyjnego.
Wzór Wzór

Czy mogę oddać pojazd do kasacji w imieniu właściciela ?

Tak, pojazd do kasacji może przekazać właściciel lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia.

Jak wyliczana jest cena za pojazd do kasacji ?

Na cenę pojazdu do kasacji ma wpływ kilka czynników. Głównym czynnikiem są ceny metali żelaznych i nieżelaznych na giełdach oraz w hutach. Każde auto oprócz metali, ma w swoim składzie również bardzo dużo odpadów, które muszą zostać poddane segregacji i utylizacji. Są to m.in oleje, płyny, szkło, opony, tworzywa sztuczne itd. Utylizacja takich odpadów stanowi bardzo duże koszty, począwszy od ich demontażu z pojazdu, po przekazanie do profesjonalnych firm, zajmujących się ich dalszym recyklingiem lub unieszkodliwieniem. Znaczącym kosztem jest również sprostanie wymaganiom środowiskowym, zgodnym z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tylko legalne i profesjonalne stacje demontażu pojazdów, gwarantują poprawność utylizacji i dbałość o nasze wspólne środowisko.Stacja Demontażu Pojazdów, może oczywiście oferować do sprzedaży sprawne części, wymontowane z takich samochodów, jednakże nie zawsze jest to rekompensatą poniesionych kosztów podczas demontażu auta do kasacji.

Czy mogę wymontować części i oddać niekompletny pojazd ?

Zgodnie z Art.53 a. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nielegalny demontaż zagrożony jest karą pieniężną od 15 000 zł do 500 000 zł. Warto wziąć to pod uwagę, przy próbie własnoręcznego demontażu pojazdu.

Oprócz kary pieniężnej, dochodzą inne niedogodności dla właściciela. Podczas przyjęcia takiego pojazdu do kasacji, stacja demontażu pojazdów, zobligowana jest do wystawienia "Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu". Informacja o brakach w pojeździe musi zostać udokumentowana, i jest przekazywana w formie sprawozdawczości do Bazy Danych Odpadowych (BDO). Nadzór nad danymi w bazie prowadzi Ministerstwo Klimatu. Wszystkie obostrzenia są podyktowane dbałością o nasze zdrowie oraz wspólne środowisko.

Każdy pojazd zawiera odpady niebezpieczne, które mogą zostać zagospodarowane jedynie w profesjonalnych stacjach demontażu pojazdów.

Back to top
Compare Vehicles: